سر تیتر اخبار

مسابقات گرامیداشت قربانیان نسل کشی 17 اسد 1377 موفقانه به پایان رسید

مسابقات قهر مانی موی تای گرامی داشت از قربانیان نسل کشی 17 اسد 1377  روز جمعه  مورخ 7/6/1393 برای یک روز در اکادمی موی تای زابلستان

با همکاری فدر اسیون ملی مو ی تای برگزار گردید.

در این مسابقات 36 مبارز موی تای از انجمن های موی تای کابل در رده سینی برزگ سال در وزن های 45 ، 51 و 57 اشتراک کرده بودند. که در نتیجه سردار حسین افضلی در وزن 45 کیلو گرم  ، عبدالله امیری در وزن 51 کیلو گرم و محمد یو سف جهان گیر در وزن 57 کیلو گرم با گذشت از حریف های شان  به مقام اول دست پیدا کردند.


در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %