سر تیتر اخبار

اولین دوره مسابقات موی تای نیروهای ویژه پلیس افغانستان

اولین دور مسابقات موی تای حرفه ای بالای کمربند قهرمانی که به تاریخ 4 عقرب 1392 با شـعار خود آگاهی، پویایـی وافتخار

در قرارگاه ریاست عمومی قطعات خاص پولیس برگزار گردید.
این مسابقات با حضور تمامی مبارزین موی تای قطعات خاص پولیس با همکاری فعال فدراسیون بر گراز گردیده بود.
هدف از برگزاری این مسابقات تشويق وارتقای ظرفیت مبارزین موی تای قطعات خاص پولیس و شناخت چهره های برتر برای تیم منتخب قطعات خاص پولیس می باشد.

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %