سر تیتر اخبار

استقبال پر شور مردمی از تیم ملي موي تاي

در این استقبال رسانه های تصویری و نوشتاری، مسئول بخش ارتباط خارجه کمیته ملی المپیک، هیئت رهبری فدراسیون

ملی موی تای،مسئولین انجمن های موی تای، ورزشکاران، خانواده ورزشکاران و مردم عامه حضور پر شور داشتند.

تلویزیون های ورزشی 1، میترا، نگاه، یک ، طلوع، نشرات المپیک و سایر رسانه ها این رویداد ورزشی را پوشش خبری دادند.

 

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %