سر تیتر اخبار

مربیان و داوران

درخشش استاد عیسی احمدی در مسابقات کره جنوبی Featured

استاد محمد عیسی احمدی، دبیر کل فدراسیون ملی موی تای افغانستان، به حیث عضو هیئت فنی و داور در مسابقات آسیایی داخل سالن و ورزشهای رزمی 2013 منعقده کوریای جنوبی نماینده شایسته افغانستان بود.

استاد اسحاق سلطانی داور جهانی فدراسیون ملی موی تای داور ممتاز  مسابقات جام شناخته شد.

احدای تحسین نامه توسط استاد بزرگ امیر حسین حسینی برای سر حکم مسابقات ردۀسنی بزرگ سالان قهرمانی کابل استاد کاظم علی زاده

استاد صفر جعفری بهترین کوچ جام قهرمانی کابل از سوی هیئت برگزاری مسابقات و کادر فنی انتخاب شدند.

استاد عارف نبی زاده داور ملی موی تای ازطرف مسئوولین برگزاری مسابقات جناب استاد خلیل رسولی ، استاد حسن خادمی و استادبزرگ امیرحسین حسینی رییس وبنیان گذار فدراسیون ملی موی تای به عنوان بهترین داور این دور از مسابقات شناخته شد.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %