سر تیتر اخبار

عارف نبی زاده بهترین داور مسابقات قهرمانی کابل

استاد عارف نبی زاده داور ملی موی تای ازطرف مسئوولین برگزاری مسابقات جناب استاد خلیل رسولی ، استاد حسن خادمی و استادبزرگ امیرحسین حسینی رییس وبنیان گذار فدراسیون ملی موی تای به عنوان بهترین داور این دور از مسابقات شناخته شد.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %