سر تیتر اخبار

نمایندگی فدراسیون در ایران

زیرمجموعه ها

سمینارآموزشی مربیگری و داوری بین المللی با هماهنگی و حضورفعال استفان فاکس دبیر کل سازمان جهانی موی تای و آرجان نونگ مدرس ارشد سازمان جهانی موی تای در استادیوم آزادی تهران برگزار شد

فدراسیون ملی موی تای افغانستان برگزار می کند
سمینار مربیگری و داوری موی تای در ایران

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %