سر تیتر اخبار

بهترین فایتر مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای مهاجرین

محمد علی یوسفی فایتر وزن54- از تیم زابلستان البرز از سوی استاد محمد داوود حیدری معاون اجرایی فدراسیون ملی موی تای افغانستان و استاد مهدی رضایی

نماینده فدراسیون ملی موی تای افغانستان در ایران و کمیته فنی مسابقات به عنوان بهترین فایتر این دوره از مسابقات انتخاب گردیده و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %