سر تیتر اخبار

نمایندگی فدراسیون در ایران

سمینارآموزشی مربیگری و داوری بین المللی با هماهنگی و حضورفعال استفان فاکس دبیر کل سازمان جهانی موی تای و آرجان نونگ مدرس ارشد سازمان جهانی موی تای در استادیوم آزادی تهران برگزار شد

و بیش از 90 شرکت کننده داشت.در این دوره استاد مهدی رضایی مربی و داور رسمی فدراسیون ملی موی تای و نماینده فدراسیون ملی موی تای افغانستان در ایران

و استاد رستم علی جعفری از مربیان و داوران فعال موی تای مقیم شهر شیراز اشتراک داشتند.در پایان این دوره مدرک مربیگری و داوری بین المللی به اشتراک کنندگان اهدا گردید.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %