سر تیتر اخبار

تاریخچه

ورزش رزمي موي تاي و يا به عبارتي بوکس تايلندي ورزش ملي کشور تايلند مي باشد. اين ورزش با تاريخچه  دو هزار ساله از اعتبار و احترام خاصي در بين مردم تايلند  برخوردار است. عضويت کميته المپيک آسيا را دارا بوده.

«موي تاي» يکي از کارآمدترين هنرهاي رزمي و روش دفاعي از خود است که در آن ترکيبي از فنون مشت، آرنج، بازو و پا به شکل تخصصي براي حمله و دفاع استفاده مي شود.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %