سر تیتر اخبار

هیئت رهبری فدراسیون ملی موی تای افغانستان

 

استاد امیر حسین حسینی

بنیانگذار و رییس فدراسیون ملی موی تای افغانستان

نماینده رسمی سازمان جهانی موی تای در افغانستان

نایب رییس فدراسیون اسیایی موی تای

مربی و داور جهانی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد )ماستری) رشته حقوق

 

استاد عیسی احمدی

دبیر کل فدراسیون ملی موی تای

عضو هیئت اجرایی فدراسیون اسیایی موی تای

مربی و داور جهانی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

استاد محمد داود حیدری

معاون اجرایی فدراسیون ملی موی تای افغانستان

و سرمربی تیم های ملی موی تای افغانستان

 

 

استاد محمد حسین صادقی

معاون اداری فدراسیون ملی موی تای افغانستان

مربی و داور جهانی

دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی

 

استاد محمد جمیل محمدی

معاون فنی فدراسیون ملی موی تای افغانستان

داور جهانی

دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی

 

استاد علی ظفر عاطفی

مدیر نشرات فدراسیون ملی موی تای

دانشجوی مقطع کارشناسی ژورنالیزم دانشگاه کابل

 

 

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %