سر تیتر اخبار

نام آوران

بانو نرگس اخلاقی دارنده مدال برنز آسیا Featured

بانو نرگس اخلاقی برنده مدال برنز در وزن 60 کیلو گرام مسابقات آسایی کشور کوریای جنوبی

نصیر احمد هزاره دارنده مدال برنز آسیایی کره Featured

نصیر احمد هزاره برنده مدال برنز در وزن 57 کیلو گرام مسابقات آسایی موی تای در کشور ( کوریای جنوبی )

نصیر هزاره بهترین مبارز سال 1392 در وزن 57-کیلوگرام این دور ازمسابقات شناخته شد.

محترم نجف تیموری در وزن -54کیلو گرام به عنوان بهترین مبارز ازطرف استاد بزرگ امیرحسین حسینی بنیانگذارورییس فدراسیون ،نائب رییس فدراسیون آسیایی موی تای ،مربی وداورجهانی ،اساتیدومسؤولین برگزاری استاد خلیل رسولی واستاد حسن خادمی شناخته شد.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %