سر تیتر اخبار

نجف تیموری بهترین مبارز جام قهرمانی کابل

محترم نجف تیموری در وزن -54کیلو گرام به عنوان بهترین مبارز ازطرف استاد بزرگ امیرحسین حسینی بنیانگذارورییس فدراسیون ،نائب رییس فدراسیون آسیایی موی تای ،مربی وداورجهانی ،اساتیدومسؤولین برگزاری استاد خلیل رسولی واستاد حسن خادمی شناخته شد.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %