سر تیتر اخبار

تجلیل از روز معلم توسط آکادمی موی تای هنر جویان

این یک حقیقت انکار ناپذیراست، که معلم رهنمایی است که انسان را به سویزندگانی با معنی هدایت می کند.این معلم است که انسان را طوری تعلیم وپرورش می دهد

که خدمتگذاری به نوع را جز زندگی خویش تلقی نماید و  این معلم است که نجات دهندۀ بشریت از گمراهی و تیره روزی بسوی روشنی است.
به صراحت گفته می توانیم که معلم در همه کشور های جهان وظایفخطیر و پرمسؤلیت را به عهده داشته ودر اجرای این وظایف مساعی پیگری وخستگیناپذیر را عالی ترین روحیه انجام می دهد.که سزاوار هرگونه سپاس و قدردانیاست . گرامیداشت و قدرشناسی از روزمعلم و مقام والای آن در حقیقت تجلیل
و بزرگداشت از ارزش و معرفت است.
اکادمی موی تای هنرجویان نیز به خاطر ارج گذاری از روز پرافتخارمعلم جمعه25  میزان  1393 با حضور فعال هیئت رهبری،اساتید و مبارزین فدراسیون ملی مویتای، مهمانان و متنفیذین تجلیل به عمل آوردند.
در این روز پر افتخار استاد محمد عیسی احمدی دبیرکل فدراسیون ملی مویتای به نمایندگی از هیئت رهبری فدراسیون ملی موی تای در نخست این روز راگرامیداشت به تمام معلمان تبریک عرض نموده و پیرامون احترام ،قدرشناسی بهمعلم صحبت نمود و پدر مادر را اولین معلم نمونه خطاب نمود.همچنین مبارزین
این اکادمی نمایش های خوبی از خود نشان دادند.

عکس های بیشتری از این مراسم در فیسبوک فدراسیون به آدرس زیر قابل دسترسی می باشد.

https://www.facebook.com/pages/Afghanistan-National-Federation-of-Muaythai/232957763482063

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %