سر تیتر اخبار

دیدار اعضای تیم ملی با ریاست محترم فدراسیون

این دیدار به روز جمعه 21 سنبله/شهریور 1393 ساعت 10 صبح در محل آکادمی موی تای زابلستان، کابل برگزار گردید.

 

استاد امیر حسین حسینی، بنیانگذار و رییس فدراسیون ملی موی تای افغانستان حضور تیم های ملی موی تای افغانستان در مسابقات معتبر آسیایی و جهانی را از سال 2008 تا 2014 مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، از زحمات مربیان و سایر دست اندرکاران فدراسیون و تلاشهای اعضای تیم ملی در سالهای گذشته قدردانی نمودند

سپس برای بهبود و تقویت اردوی تیم ملی به

 استاد عبدالجمیل محمدی معاون فنی فدراسیون که در جلسه حضور داشتند توصیه های لازم را نمودند.

ایشان با اشاره به برگزاری مسابقات غیر قانونی تحت عنوان مسابقات حرفه ای توسط برخی از افراد سوء استفاده جو که به علت تخلفات مکرر از فدراسیون ملی موی تای افغانستان اخراج گردیده اند تاکید نمود که فدراسیون ملی موی تای افغانستان که در سال 1385 با حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است متصدی رهبری ، سازماندهی و نظارت از همه فعالیتهای موی تای اعم از حرفه ای و آماتور می باشد.

همچنین در پایان این جلسه عصریه تیم ملی نیز توزیع گردید.


در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %