سر تیتر اخبار

استاژ فنی دیگر توسط فدراسیون ملی موی تای افغانستان:

در ادامه ی دوره ی جامع فنی و داوری که قبلاً آغاز گردیده بود، دوره آموزشی- عملی داوری و کمکهای اولیه روز پنچ شنبه مورخ 6/6/1393 بمدت  روز

در آکادمی موی تای زابلستان برگزارگردید. در این دوره داوران و مدرسین رسمی فدراسیون ملی موی تای افغانستان شرکت داشتند.
کمک های اولیه توسط داکتر جاوید طهماسبی مسوول کمیته پزشکی فدراسیون ملی موی تای افغانستان با هماهنگی هيئت رهبری فدراسیون تدریس گردید .
مو ضوعات مهم صحی به شرح ذیل مورد مطالعه قرار گرفت:
1.اصول اساسی کمک های اولیه در تربیت بدنی
2. کمک های اولیه برای مصدومین؛
6.راهنمایی کلی در انتقال مصدومین؛
3.بهبودی وضع تنفس؛
4.انواع زخم ها و آسیب دیدگی ها؛
5.شکستگی ها.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، فراهم ساختن محیط امن برای ورزشکاران در کلبها اماکن مسابقات موی تای بود.

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %