سر تیتر اخبار

استاژ داوری موی تای درمحل تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک

ششمین دور استاژ فنی داوری موی تای روزچهار شنبه مورخ 4/4/1393 به مدت یک روز درمقر تربیت بدنی، ورزش و کمیتۀ ملی المپیک

با حضور رییس و بنیانگذاری فدراسیون ملی مو ی تای افغانستان جناب استاد امیر حسین حسینی و نمایندگان هيئت رهبر تربیت بدنی افغانستان جناب آقای جان علم خان حسنی، معاون فنی ومسلکی تربیت بدنی، فضل احمد فضلیار، رییس فنی تربیت بدنی، آقای پیمان، آمر تدویر مسابقات تربیت بدنی، آقای صبور عزیزی آمرارتباط ولایت، آقای حیدری نماینده آمریت محترم آموزش های تربیت بدنی ومسؤلین کمیته بانوان تربیت بدنی برگزار گردید.
دراین استاژ داوری 82 تن مدرسین و داوران موی تای ازبخش ذکور و اناث
از و لایت های کابل، غزنی، بامیان و لوگر اشتراک نمودند که توسط استاد
محمد عیسی احمدی دبیر کل فدراسیون ملی موی تای، داور جهانی و مربی جهانی وعضو برد اجرايي سازمان آسيايي موي تاي و استاد محمد طاهر احمدی مسؤل کمیته داوران و داور آسیایی موی تای با هماهنگی هيئت رهبری فدراسیون تدریس گردید.
مو ضوعات مهم داوری در بیست و دو ماده به شرح ذیل مورد مطالعه قرار گرفت:
ماده اول:دستکش های بوکس
ماده دوم : بانداژهای دست
ماده سوم :لباس ومحافظ ها
ماده چهارم :ازمایشات داکتری و وزن کشی در مسابقات
ماده پنجم :قرعه کشی و گروه بندی مبارزین
ماده ششم :راندها
ماده هفتم :مربی و دستیار مبارز (seconds)
ماده هشتم:هدف از دست دادن
ماده نهم :داوران
ماده دهم :داوران می بایست
ماده یازدهم :داوران کنار
ماده دوازدهم :هیئت ژوری (JURY)
ماده سیزدهم :تایم کیپر(وقت نگهدار)
ماده چهاردهم : وظایف گوینده (عنان سر)
ماده پانزدهم: وظایف ثبت کننده (معاون سرحکم)
ماده شانزدهم :احکام داوری
ماده هفدهم : روش امتیاز دادن
ماده هجدهم:(خطا ها (Fouls
ماده نوزدهم: (ناک وت شدن Knock Out) 
ماده بیستم :داکتر و مراحل صحی بعد از ناک اوت
ماده بیست ویکم :حد اقل و حداکثر عمر برای مبارزین
ماده بیست ودوم :جوایزبین المللی یا چلینج کپ ها


 

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %