سر تیتر اخبار

بازگشت موفقانه استاد امیر حسین حسینی از دورۀ ماستری دیپلماسی و استراتژی بین المللی از دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن

امیر حسین حسینی بنیانگذار ورییس فدراسیون ملی موی تای افغانستان که با گذراندن موفقانه دورۀ ماستری دیپلماسی و استراتژی بین المللی

از دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن روز جمعه مورخ 30/3 /1393 به وطن برگشت و در میدان هوایی بین المللی کابل مورد استقبال گرم اساتید، داورن، و مبارزین موی تای افغانستان قرار گرفت.

دانشگاه ، اقتصاد و علوم سیاسی لندن در سال 2013 رتبه دوم ردۀ بندی جهانی سیاست بین المللی را به دست آورده بود.

 

 

 

 

 


 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %