سر تیتر اخبار

آزمون خان از بانوان موی تای کار انجمن موی تای مالک اشتر

در این آزمون 12 نفر از بانوان جهت اخذ خان های 3 و 4 اشتراک ورزیده و آزمون را با موفقیت سپری نمودند.

 

در این آزمون استاد عبد الجمیل محمدی معاون فنی فدراسیون، استاد علی ظفر عاطفی مسئول نشرات فدراسیون، استاد مهدی رضایی نماینده فدراسیون ملی موی تای افغانستان در ایران، استاد صادق ابراهیمی مسئول کمیته آزمون فدراسیون و مهدیه اسماعیلی منشی کمیته بانوان فدراسیون ملی موی تای افغانستان، استاد رمضان محمدی مسئول انجمن موی تای مالک اشتر حضور داشتند.

در پایان این آزمون به اشتراک کنندگان موفق مدارک فنی اهدا گردید.

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %