سر تیتر اخبار

بازدید از آکادمی موی تای قهرمانان

استاد عیسی احمدی دبیر کل فدراسیون ملی موی تای افغانستان، استاد عبد الجمیل محمدی معاون فنی فدراسیون ملی

موی تای افغانستان، استاد مهدی رضایی نماینده رسمی فدراسیون در ایران جهت بازدید از آکادمی موی تای قهرمانان به این آکادمی رفتند


در این دیدار نکات آموزشی موی تای توسط استاد عیسی احمدی برای شاگردان آکادمی موی تای قهرمانان تشریح گردید.

آکادمی موی تای قهرمانان به ریاست استاد نعمت نظری  یکی از مجموعه های رسمی و ثبت شده در فدراسیون ملی موی تای افغانستان می باشد

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %