سر تیتر اخبار

بازدید از کلپ موی تای بانوان نبرد

در این دیدار استاد عبد الجمیل محمدی معاون فنی فدراسیون ملی موی تای افغانستان، استاد مهدی رضایی نماینده

فدراسیون ملی موی تای افغانستان در ایران و استاد نرگس اخلاقی مسئول اکادمی موی تای نبرد حضور داشتند


در این بازدید نکات فنی موی توسط استاد محمدی آموزش داده شد.

آموزش وایکرو توسط استاد مهدی رضایی بخش دیگری از برنامه بازدید از کلپ موی تای نبرد بود.

استاد مهدي ضايي

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %