سر تیتر اخبار

ويژه نامه موي تاي در برنامه ورزشگاه تلويزيون آرزو

اين ويژه نامه روز يك شنبه 1393/3/4 در آكادمي موي تاي زابلستان توسط تلويزيون آرزو ضبط گرديد.

 

در اين برنامه به تاريخچه ي موي تاي در جهان و افغانستان، چهار چوب تمريني و مبارزاتي موي تاي و ... پرداخته مي شود.

فدراسيون ملي موي تاي افغانستان

فدراسيون ملي مواي تاي افغانستان

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %