سر تیتر اخبار

آزمون بازوبند خان هاي 5 و 6 از سراسر كابل

در اين آزمون دارندگان خان هاي 4 و 5 جهت ارتفا خان مي توانند شركت كنند.

 

زمان: 1393/3/9

مكان:سرگ دار الامان- ايستگاه بهادر خان - آكادمي موي تاي زابلستان

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %