سر تیتر اخبار

در سوگ آفتاب

هم اکنون که در ایام شهادت اسطوره ی صبر و مقاومت، یگانه فریادگر عدالت اجتماعی و وحدت ملی افغانستان استاد شهید عبد العلی مزاری

و یاران باوفایش قرار داریم.در گوشه گوشه ی جهان به یاد رشادت ها و آرمان های آن رهبر فرزانه ، مراسم های سالگرد، فاتحه و ختم قرآن عظیم الشان و کنفرانس ها و میزگردهای تخصصی بررسی افکار و آرمان های رهبر شهید(ره) در مجامع مختلف علمی و فرهنگی ، دانشمندان، دانشجویان و مردم عامه برگزار می گردد.

فدراسیون ملی موی تای افغانستان، استاد امیر حسین حسینی(بنیانگذار و رئیس فدراسیون ملی موی تای افغانستان) هیئت رهبری فدراسیون
 و انجمن های تحت پوشش فدراسیون ملی موی تای افغانستان، نمایندگی فدراسیون ملی موی تای افغانستان در ایران، فقدان آن رهبر وارسته و والا مقام را  تسلیت عرض نموده و بر رهروی از راه رهبر شهید(ره) و آرمان های او تجدید پیمان می نماید.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

گزیده ای از سخنان گهربار رهبر شهید(ره):

ما معتقد هستیم که هرکس روی تمامیت ارضی افغانستان و روی وحدت ملی افغانستان فکر می کند ، باید با واقعیت های عینی جامعه برخورد کند و تمام جریانات سیاسی و اقوام و ملیت ها را در نظر بگیرد .

-----------

ما حقوق همه ملیت ها را می خواهیم ، حقوق ملیت ها به معنای برابری و برادری است .

----------

زنـان از کلیـه ی حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همه عرصه های حیات اجتماعی ـ سیاسی کشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتـخاب کنند .

----------

اگر ملـیتی حقوق خود را طلب نموده و خواستار عدالت باشد ، به معنای تجزیه طلبی نیست . این حق طبیعی مردم است ، که خواستار حقوق خویش و عدالـت باشند .

------------

دولت مردمی وقتی به وجود می آید ، که انتخابات برگزار شود و این انتخابات آزاد باشد و مردم آزادانه راءی بدهند که در این صورت دولت پایه ی مردمی پیدا می کند و قانونی است .

------------

ما هیچ وقت با دانشگاه به عنوان یک منبع فرهنگی و علمی که حیات مردم افغانستان به آن بستگی دارد ، مانع نتراشیده ایم و به عنوان یک وظیفه ی ملی و اسلامی وظیفه ی ماست ، که دانشگاه باید باز شود تا نسل جوان افغانستان تحصیل کند و آینده ی افغانستان در اختیار این هاست و سرنوشت افغانستان را جوانان افغانستان تعیین می کنند و نباید بی سواد بمـاننـد .

------------

ما می خواهیم ستم های چندین قـرنه بر مردم افغانستان پایان یابد و جامعه ای به وجود آید که در آن از تبـعیض ، برتری طلبی ، تفـاخٌر  و افزون خواهی خبری نباشد .

------------

ما معتــقدیم که مسئله ی افغانستان وقتی حـل می شود ، که همه ی مردم و احـزاب همدیگر را تحـمل کنند .

------------

معـارف که چشـم و چراغ کشور است ، سالیـان مـتمادی متاءسفـانه حد اکثـر مردم ما از این نعمت محروم بوده انـد .

------------

یگـانه چیزی که مردم افغانستان بعد از چندین سال جنگ به آن نیـاز دارد ، صـلح و آرامـش است .

-------------

اگر حکـومت قانونی به وجود بیـاید ، که حقوق تمام ملـیت ها را در نظر بگیـرد ، جنگ تمام خواهـد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %