سر تیتر اخبار

دهمین جلسه ی دور سوم استاژ فنی موی تای برگزار گردید

این استاژ با هماهنگی و هدایت استاد بزرگ امیر حسین حسینی بنیانگذار و رئیس فدراسیون ملی موی تای افغانستان

 

و با حضور مربیان، اعضای تیم ملی و ورزشکاران انجمن های مختلف فدراسیون ملی موی تای افغانستان در اکادمی موی تای پیام صلح به تاریخ  18دلو 1392 برگزار گردید. سومین استاژ فنی موی تای تحت نظارت استاد عیسی احمدی مربی و داور جهانی موی تای و دبیر کل فدراسیون ملی موی تای افغانستان با همکاری اساتید مطرح فدراسیون برگزار شده است که در آن نکات فنی بوکس تایلندی و ترکیبات تکنیک های پا، دست، آرنج و زانو  و استفاده اصولی تغذیه ورزشی  برای مبارزان آموزش داده می شود. فتنس، پرورش اندام و اناتمی بدن نیز برای مبارزین آموزش داده می شود.

درپان این جلسه استاد امیر حسین حسینی بنیانگدذار ورییس فدراسیون ملی موی تای یک تماس تصویری از طریق اسکایب فعایت های خیر فدراسیون را گام به سوی پیش رفت گفته ودرخشش مبارزین را در این مسابقات بتریک و تمام مبازین را در عرصه علم دانش تشویق نمود.

سمینار آموزشی موی تای (فدراسیون ملی موی تای افغانستان)

سمینار آموزشی موی تای (فدراسیون ملی موی تای افغانستان)

 

سمینار آموزشی موی تای (فدراسیون ملی موی تای افغانستان)

سمینار آموزشی موی تای (فدراسیون ملی موی تای افغانستان)

 

سمینار آموزشی موی تای (فدراسیون ملی موی تای افغانستان)

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %