سر تیتر اخبار

تقدیر ریاست عمومی قطعات خاص پولس از هیئت رهبری فدراسیون ملی موی تای افغانستان

درجلسه ای که روز سه شنبه مورخ 15دلو سال جاری در ریاست عمومی قطعات خاص پولیس برگزار گردیده بود با حضور  استاد جمیل محمدی معاونت فنی

فدراسیون ملی موی تای افغانستان و استاد علی ظفر عاطفی مسئول نشرات فدراسیون همراه بود.اسد الله شیر زاد رییس عمومی قطعات خاص و پولیس فعالیت های این فدراسیون را در طی چند سال با ریاست استا د امیر حیسن حسینی به یکی از پویاترین وخلاق ترین توصف کرد و با اهدای لوح تفدیر از هیئت  رهبری فدراسیون ملی موی تای افغانستان تحسین نمودند.


 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %