سر تیتر اخبار

شور و امید در میان شرکت کنندگان در سمینار جامع آموزشی

دومین  جلسه  سمینار  جامع آموزشی فنی  توسط  استاد محمد عسی احمدی دبیرکل فدراسیون ملی موی تای،مربی و داوربین المللی

 باحضور اساتید ومبارزین فدراسیون ملی موی تای افغانستان.


 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %