سر تیتر اخبار

سمینار عملی و نظری موی تای بتدریس استاد عیسی احمدی

سومین دورۀ سمینار آموزشی فنی موی تای توسط استاد محمد عسی احمدی دبیر کل فدراسیون ملی موی تای افغانستان

مربی و داور بین المللی با هماهنگی استاد بزرک امیر حسین حسینی بنیانگذار و رئیس فدراسیون ملی موی تای روز جمعه مورخ  7  قوس سال جاری در کلپ مرکزی موی تای دایر می گردد.
قابل یاد آوری است که این سمینارآموزشی به شیوۀ  علمی و فنی در طی شانزده جلسه تمرینی به مدت سه ماه ادامه دارد. 
http://www.muaythai.org.af/

فیس بوک فدراسیون:

https://www.facebook.com/pages/Afghanistan-National-Federation-of-Muaythai/232957763482063?ref=ts&fref=ts

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %