سر تیتر اخبار

63 موی تای کار آزمون خان ها را موفقانه سپری نمودند

اخذ آزمون  بازوبند(خانها) توسط استاد جمیل محمدی معاون فنی ,استاد محمد طاهر احمدی مسوول کمیته آموزش و علی ظفر عاطفی

مسوول کمیته نشرات فدراسیون ملی موی تای از انجمن ورزشی موی تای هنر جویان که به تعداد 62 تن موی تای کار امتحان خان هارا موفقانه سپری نمودند و حکم فنی را برای شان اهداگردید.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %