سر تیتر اخبار

استاد صادقی و ورزشکاران موی تای در تلویزیون نگاه

مصاحبه محمدحسین صادقی معاون فدراسیون ملی موی تای افغانستان همراه باتیم ورزشکاران درباره مسابقات کوریای جنوبی تاریخ 8 / 3 / 1392 درشبکه محترم تلویزیون نگاه تاریخ مسابقات 28 جون 2013 کوریایی جنوبی.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %