سر تیتر اخبار

هجدهمین سالگرد شهید وحدت ملی و فریاد گرعدالت اجتماعی استادبزرگ عبدالعلی مزاری (ره)

حضور فعال رییس و هیأت رهبری فدراسیون ملی موی تای ،اکادمی ورزشی زابلستان،ا نجمن ورزشی پیام صلح ،کلپ الوند وکلپ انوش روز جمعه مورخ 19حوت سال جاری به مناسبت هجدهمین سالگرد شهید وحدت ملی و فریاد گرعدالت اجتماعی استادبزرگ عبدالعلی مزاری (ره)در مصلی .

رییس وبنیانگذار فدراسیون ملی موی تای استاد امیر حسین حسینی ،جمیل محمدی معاون فنی و داور جهانی موتای ،اعضای اکادمی ورزشی زابلستان...

 

رییس وبنیانگذار فدراسیون ملی موی تای استاد امیر حسین حسینی ،استاد عارف نبی زاده بهترین داور ملی سال 1391،اعضای انجمن ورزشی پیام صلح  و کلپ ورزشی الوند.

 

 

فدراسیون ملی موی تای افغانستان باورمند است که ایجاد و تقویت خودآگاهی تاریخی، اعتماد به نفس، انگیزه دست یافتن به سعادت دنیوی و اخروی، تحصیل عمل و دانش، ورزش منظم در همه افراد جامعه وظیفه یکایک ماست.

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %