سر تیتر اخبار

استاد جمیل محمدی و عاطفی در تلویزیون نگاه

مصاحبه اختصاصی محمد جمیل محمدی معاون فنی و علی ظفر عاطفی مسـؤل نشرات فدراسیون ملی موتای افغانستان مورخ 21/10/1391 هجری در برنامه جان خوش جهان خوش همراه با داکتر شریف تلویزیون نگاه .

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %