سر تیتر اخبار

دوش علیه مبارزه با فساد اداری

مسابقات دوش علیه مبارزه با فساد اداری که از طرف جوانان افغانستان در ولایت بامیان باستان به تاریخ 17/09/1391 برگزار 
گردید  و   تعداد 400 نفر از طبقه ذکور و 50 نفر از طبقه اناث اشتراک داشتند.

در نتیجه :
محمد حسین مقام اول
حسین بیژن مقام دوم از کلپ ورزشی موتای کاران شهید مزاری.
مقام سوم را حسن کسب نمود.

 

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %