سر تیتر اخبار

سمینار آموزشی با تدریس رئیس و بنیانگذار فدراسیون

دومین دورۀ سمینار آموزشی فنی توسط رئیس و بنیان گذار فدراسیون ملی موی تای در کلپ مرکزی موی تای دایر گردید.
این سمینار در بخش های:

 

*  آموزشی موی تای به شیوۀ علمی و فنی.
*  آموزشی داوری.
*  شیوۀ تغذیه.
*  جامعه و ورزش.
* روش نرمش در ورزش موی تای.
قابل یاد آوری است که این سمینار در طی شانزده برگزار می گردد.

 

رئیس فدراسیون ملی موی تای افغانستان در حال آموزش تکنیک های بوکس، زانو، آرنج و پا:

سمینارآموزشی داوری توسط سکرترجنرال وداوربین المللی فدراسیون ملی موی تای افغانستان استادمحمد عسی احمدی درکلپ مرکزی فدراسیون ملی موی تای قبل از شروع مسابقات جام قهرمانی ملی صلح روح الله نیک پا دایر کردیده است.

 

دوازدهمین جلسه سمینارآموزشی فنی توسط بنیانگزار و رییس فدراسیون ملی موی تای افغانستان«آقای امیرحسین حسینی»

 

 

 

آموزش اساسی ترین تکنیک های موی تای توسط |"رییس و پدر موی تای افغانستان آقای حسینی"

 

 

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %