سر تیتر اخبار

بازدید از کلپ شهید مزاری بامیان

دیدار محمد عارف حسینی مشاور حقوقی فدراسیون ملی موی تای افغانستان از کلپ موی تای رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری (ره) در مرکز بامیان با توضع کتاب ها ورزش کاران را به سوی علم و دانش تشویق کرد.

 

فدراسیون ملی موی تای افغانستان باورمند است که ایجاد و تقویت خودآگاهی تاریخی، اعتماد به نفس، انگیزه دست یافتن به سعادت دنیوی و اخروی، تحصیل عمل و دانش، ورزش منظم در همه افراد جامعه وظیفه یکایک ماست.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %