چاپ کردن این صفحه

ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.

17 مهر 1397

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش صبح امروز از ملی پوشان موی تای کشور که از مسابقات جهانی ۲۰۱۸ تایلندیک مدال نقره وسه مدال

برنزکسب کرده بودند ستایش نمود .
در نخست استاد عبدالجمیل محمدی معاون اداری فدراسیون ملی موی تای افغانستان اظهار همدردی اش را به خانواده های شهدای اخیر کشور بخصوص به خانواده ورزشی افغانستان ابراز نمود و از ریاست تربیت بدنی و ورزش خواست تا با مقامات بلند پایه دولتی جهت تامین امنیت بهتر اماکین ورزشی و ورزشکاران صحبت کنند تا از تلفات و حملات انتحاری جلو گیری صورت گیرد.
استاد محمدی افزود: ریاست تربیت بدنی و ورزش در قسمت تفکیک مدال ها از رقابت های بین المللی نیز نظارت داشته باشند.
سپس دکتور حفیظ الله رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش وعده سپرد که از تمام امکانات برای رشد و انکشاف ورزش، معیاری سازی فدراسیونها، ارتقای ظرفیت های آنان به خاطر تامین و تحکیم مناسبات با فدراسیون های بین المللی و جذب کمک های تخنیکی آنان استفاده خواهیم کرد.

 

ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از قهرمانان موی تای تقدیر به عمل آورد.

مطالب را در شبکه های مجازی به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
برای ارسال نظر وارد سایت شوید